tysiące

Wielki słownik ortograficzny PWN*

tysiąc -ca; -ce, tysięcy (skrót: tys.): trzy tysiące, sześć tysięcy
Kraina Tysiąca Jezior (= Pojezierze Mazurskie) Krainę Tysiąca Jezior

Słownik języka polskiego PWN*

tysiące «ogromne sumy, kapitały»
tysiąc I
1. «liczebnik główny oznaczający liczbę 1000»
2. pot. «tysiąc złotych, dolarów itp.»
3. «gra w karty, w której wygrywa ten, kto pierwszy uzyska tysiąc punktów»
tysiąc II «zaimek oznaczający bardzo dużą liczbę czegoś lub kogoś»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego