uścisnąć

Wielki słownik ortograficzny PWN

u•ścis•nąć -nę, u•ściś•niesz, -ną; u•ściś•nij; -nął, -nęła, -nęli; -nąwszy; u•ściś•nięty

Słownik języka polskiego PWN

uściskać, uścisnąć «mocno objąć, ująć»
uściskać się, uścisnąć się «uściskać jeden drugiego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego