urodzenie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

urodzenie; -dzeń
urodzić -dzę, -dzą; urodź a. uródź, urodź•cie a. uródź•cie
urodzony; -dzeni (skrót: ur.)

Słownik języka polskiego PWN*

urodzenie
1. «przyjście na świat potomstwa»
2. daw. «rodowód»
urodzić «o kobietach i samicach zwierząt: wydać z siebie płód»
urodzony
1. «mający wrodzone predyspozycje do bycia kimś»
2. «wywodzący się z jakiegoś kraju, miasta, regionu itp.»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego