utopia

Wielki słownik ortograficzny PWN

utopia -pii, -pię; -pii

Słownik języka polskiego PWN

utopia
1. «zamiar niemożliwy do urzeczywistnienia»
2. «ideał społeczeństwa szczęśliwego; też: ideologia postulująca stworzenie takiego społeczeństwa»
3. «gatunek dydaktycznej literatury fantastycznej przedstawiający życie idealnej społeczności»

• utopijny • utopijnie • utopijność • utopista • utopistka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

dystopia
9.11.2005
W książce W. Lipońskiego Dzieje kultury brytyjskiej na str. 761–762 na określenie powieści Huxleya, Orwella i Goldinga został użyty termin dystopie, jednak po dłuższych poszukiwaniach nie odnalazłem znaczenia tego wyrazu. Czy jest to synonim słowa antyutopia?
Dziękuję.
Dystopiadystopijny czy dystopiczny?
24.10.2017
Chciałbym zadać pytanie odnośnie przymiotnika dystopiczny. Dlaczego zapisujemy go właśnie w ten sposób? Przyjmując etymologię tego określenia od rzeczownika: dystopia, bardziej trafne wydaje się użycie wersji dystopijny na zasadzie paralelizmu do: antyutopiaantyutopijny oraz utopiautopijny.
Czy poprawne będzie użycie przymiotnika dystopijny, czy raczej należy trzymać się słownikowej formy zapisu dystopiczny?

Z góry dziękuję za odpowiedź,
Filip Bukowski
serendipity
2.03.2010
Serendypia – polska Wikipedia publikuje już to słowo. W słowniku języka polskiego jeszcze się nie znalazło, a na świecie serendipity robi olbrzymią karierę. Czy w polskiej literaturze już się gdzieś pojawiło i jeśli tak, to jak od serendypii utworzyć przysłówek i przymiotnik? A jeśli nie, to w jaki sposób należy to słowo tłumaczyć?

Ciekawostki

UTOPIA
to pomysł nie do zrealizowania, piękna i nierealna idea.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Toteż oprócz gruntownej roboty filologicznej można znaleźć w "Uciekinierze z Utopii" ważną propozycję takiego rozumienia poezji (literatury), które skutecznie jest wypierane...
 • ... stosowny moment,
  by stuknąć mędrca w główkę łomem
  i miast
  utopii bezklasowej
  zbudować feudalizm nowy.
  Nowy - boć przecie z mędrca nauk...
 • ... jego przedustawny charakter w stosunku do historii - oto współrzędne wyspy utopii romantycznej. Historiografia polska, podobnymi ideami ożywiona, próbowała zaoferować swoje pomysły...

Encyklopedia PWN

utopia
[gr. ‘nie’ lub éu ‘dobry’, tópos ‘miejsce’, czyli ‘miejsce, którego nie ma’ lub ‘dobre miejsce’],
termin pochodzący od tytułu łacińskiego dzieła Th. More’a Utopia.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!