mrzonka

Wielki słownik ortograficzny PWN

mrzon•ka -n•ce, -n•kę; -nek

Słownik języka polskiego PWN

mrzonka «pomysł, zamiar niemożliwy do urzeczywistnienia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego