vide

Słownik języka polskiego PWN*

vide «patrz – wskazówka odsyłająca do innego miejsca w tekście»
quod vide [wym. kwod wide] «zobacz – odsyłacz do innego miejsca w tekście»
vide infra «patrz niżej – wskazówka w tekście»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego