voto

Wielki słownik ortograficzny PWN*

voto: primo voto, secundo voto

Słownik języka polskiego PWN*

ex voto «zgodnie ze ślubowaniem»
primo voto «(nazwisko) z pierwszego małżeństwa»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego