właściwie

Słownik języka polskiego PWN*

właściwie
1. «partykuła, za pomocą której mówiący podkreśla to, co chce powiedzieć, np. Właściwie to nie mam żadnych aspiracji.»
2. «partykuła, za pomocą której mówiący poprawia lub uzupełnia swoją wypowiedź albo wypowiedź rozmówcy, np. Z dnia na dzień, a właściwie z godziny na godzinę wszystko się zmieniło.»
3. «partykuła, za pomocą której mówiący przekazuje, że nie wszystko rozumie, pamięta itp., np. O co ci właściwie chodzi?»
właściwy
1. «taki, jaki być powinien»
2. «charakterystyczny dla kogoś lub czegoś»
3. «zgodny z prawdą»
4. «stanowiący najważniejszą część czegoś»
5. «mający typowe cechy danego gatunku, grupy przedmiotów czy zjawisk»
6. praw. «uprawniony do działania»

• właściwie

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego