właściwość

Wielki słownik ortograficzny PWN

właściwość -ści; -ści

Słownik języka polskiego PWN

właściwość
1. «to, co jest charakterystyczne dla danej osoby lub rzeczy»
2. «cecha tego, co właściwe, odpowiednie»
3. praw. «zakres spraw, które podlegają określonemu organowi państwowemu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

właściwość i własność
12.02.2009
Szanowni Państwo,
recenzent mojej pracy naukowej (z zakresu mechaniki) zarzucił mi zastosowanie błędnej terminologii w stosunku do pojęcia właściwość (np. wyznaczenie właściwości mechanicznych; przyjęte w modelu numerycznym właściwości mechaniczne). Uważa On, iż poprawne jest zastosowanie jedynie terminu własności mechaniczne, nie zaś właściwości mechaniczne.
Uprzejmie proszę w wskazówki co do poprawności zastosowania tych terminów.
Z poważaniem
Celina Pezowicz
cecha i właściwość
9.09.2002
Proszę o wytłumaczenie różnicy w znaczeniu słów cecha i właściwość oraz podanie adekwatnych przykładów.
własność i właściwość
4.03.2003
Czy w odniesieniu np. do cech fizycznych, chemicznych metali, gazów itp. – właściwiej będzie użyć słowa własności, czy właściwości?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... potas, sód, chlor, siarkę, mangan, cynk, jod orz dużo wapni. właściwości medyczne pszenicy opisał w 1732 roku Jacobus. W Chinach był...
  • ... pomiary wielkości geometrycznych - podwodnych odległości, głębokości, spadków i kątów;
    pomiary
    właściwości fizycznych ośrodka, np. pośrednio temperatury;
    pomiary małych różnic czasu w...
  • ... w roślinności lasu wywołane nadmierną presją roślinożerców (FALIŃSKI 1990c). Dzięki właściwościom pionierskim osobniki wierzby szybko zasiedliły wolne miejsca. Wraz z postępującym...

Encyklopedia PWN

właściwość, kompetencja,
prawo zakres spraw, które podlegają określonemu organowi państw.;
materiały charakteryzujące się tym, że skład chem. i związana z nim struktura fazowa lub udział wzmacniających włókien albo cząstek (w wypadku kompozytów) zmienia się na przekroju (np. od powierzchni zewn. do wewn.), w wyniku czego uzyskuje się odpowiednią zmianę właściwości (np. żaroodporności, wytrzymałości);

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego