ważyć się

Wielki słownik ortograficzny PWN*

lek•ce sobie ważyć lek•ce sobie ważę, lek•ce sobie ważą; lek•ce sobie waż, lek•ce sobie waż•cie

Słownik języka polskiego PWN*

ważyć się
1. «określać swój ciężar za pomocą wagi»
2. «być w stadium ustalania (się)»
3. «mieć odwagę uczynić coś»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego