wagon

Słownik języka polskiego PWN*

wagon «pojazd poruszający się po szynach; też: pojazd kolejki linowej»
• wagonowy • wagonik
wagon pulmanowski «kolejowy wagon pasażerski mający długi korytarz, z którego prowadzą wejścia do poszczególnych przedziałów»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego