war.

Wielki słownik ortograficzny PWN

war -ru, -rze
war (= volt-ampere-reactive) -ru, -rze; -rów a. var
war. (= warunkowy; wariant)

Słownik języka polskiego PWN

war I
1. daw. «wrzący płyn»
2. daw. «wielkie gorąco»
3. daw. «wrażenie gorąca odczuwane w jakiejś części ciała z powodu wstydu, lęku, podniecenia itp.»
4. daw. «gwałtowność, wielkie nasilenie czegoś»
war II, var «jednostka mocy elektrycznej biernej równa jednemu watowi»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

war

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego