wariograf

Wielki słownik ortograficzny PWN

wario•graf -fu, -fie; -fów

Słownik języka polskiego PWN

wariograf «urządzenie rejestrujące nieświadome reakcje osoby przesłuchiwanej na zadawane pytania, pozwalające wnioskować o jej prawdomówności»
• wariograficzny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego