wata szklana

Słownik języka polskiego PWN*

wata szklana «materiał termoizolacyjny składający się z krótkich, luźnych włókien otrzymywanych przez rozdmuchiwanie stopionego szkła»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego