webmaster

Wielki słownik ortograficzny PWN*

web•master (inform.) -rze; -rzy, -rów

Słownik języka polskiego PWN*

webmaster [wym. ebmaster] «osoba tworząca stronę internetową i aktualizująca zawarte w niej dane»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego