wierzchołek

Wielki słownik ortograficzny PWN

wierz•chołek -łka, -ł•kiem; -ł•ki, -łków

Słownik języka polskiego PWN

wierzchołek
1. «najwyżej położona część czegoś»
2. «w figurach geometrycznych: punkt, w którym łączą się dwie proste, tworząc kąt»

• wierzchołkowy • wierzchołkowo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego