czubek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

czubek -b•kiem; -b•ki, -b•ków
czub•ki (pot.) -ków

Słownik języka polskiego PWN*

czubek
1. «najwyżej wysunięta, wystająca część czegoś»
2. «szpiczaste zakończenie czegoś małego»
3. zob. czub w zn. 1.
4. «nastroszona, wysoko upięta fryzura»
5. posp. «chory psychicznie»
czubki lekcew. «szpital dla chorych psychicznie»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego