wina

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wina -nie, -nę; win
WiN (= Wolność i Niezawisłość) WiN-u, WiN-ie a. ndm
wino -nie; win; przym.: winny

Słownik języka polskiego PWN*

wina
1. «czyn naruszający normy postępowania»
2. «odpowiedzialność za zły czyn»
3. «przyczyna, powód czegoś złego»
wina nieumyślna «wina polegająca na zlekceważeniu możliwych skutków swojego postępowania lub na nieprzewidzeniu ich»
wina umyślna «wina polegająca na zamiarze popełnienia czynu przestępczego lub godzeniu się na możliwe skutki swojego działania»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego