witalizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

witalizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

witalizm
1. «energia życiowa»
2. «koncepcja filozoficzna przyjmująca istnienie w organizmach niematerialnej siły życiowej»

• witalistyczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... uchodził za poetę,
    w którego wierszach najpełniej wyraził się skamandrycki
    witalizm, niczym - zdawałoby
    się - nieokiełznana radość życia. I oto po dwu...
  • ... usankcjonowanej grabieży. Chodzi o proste pytanie: dlaczego tak szybko biologiczny witalizm ideologii hitlerowskiej ukazał swoje pospolite oblicze - obżarstwa i wygodnictwa? Wszak...
  • ... żywotności. Bardziej syta, osiadła, wyhodowana w krajach zamożnie-kapitalistycznych odmiana witalizmu szczególnie jaskrawo wysuwa na pierwszy plan delektację samym wrzeniem, kłębieniem...

Encyklopedia PWN

witalizm
[łac.],
koncepcja filoz. zakładająca istnienie w organizmach żywych niematerialnej, swoistej „siły życiowej” (vis vitalis), która kieruje procesami życiowymi i decyduje o ich przebiegu.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego