wkuwać

Wielki słownik ortograficzny PWN

wkuwać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

wkućwkuwać
1. «kując, umieścić coś w czymś»
2. pot. «nauczyć się czegoś z trudem, zwykle na pamięć»
wkuwać zob. wkuć.
wkuć sięwkuwać się
1. «kując, dostać się w głąb czegoś»
2. zob. wkuć w zn. 2.

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego