wojskowy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

woj•skowy -wego, -wym; -wi, -wych (skróty: woj., wojsk.): akademia wojskowa, ale: Wojskowa Akademia Techniczna
Taj•na Or•ganiza•cja Woj•skowa Taj•nej Or•ganiza•cji Woj•skowej, Taj•ną Or•ganiza•cję Woj•skową (skrót: TOW)

Słownik języka polskiego PWN*

wojsko
1. «zorganizowana, uzbrojona grupa ludzi, którzy są przygotowani do obrony kraju i walki na wojnie»
2. «oddział żołnierzy»
3. «obowiązkowa służba obywateli w wojsku»

• wojskowy • wojskowo
wojskowy «ten, kto zawodowo lub okresowo pełni służbę w wojsku»
komisarz wojskowy «w niektórych armiach rewolucyjnych: przedstawiciel państwowej władzy cywilnej lub partii»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego