żołnierz

Wielki słownik ortograficzny PWN*

żoł•nierz -rza; -rze, -rzy (skróty: żoł., żołn.): grób nieznanego żołnierza, ale: Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie
żoł•nierze wy•klęci żoł•nierzy wy•klętych a. Żołnierze Wyklęci

Słownik języka polskiego PWN*

żołnierz
1. «osoba odbywająca służbę wojskową»
2. «wszyscy żołnierze danego kraju»

• żołnierski
żołnierz liniowy «żołnierz pełniący służbę na linii frontu»
Grób Nieznanego Żołnierza «symboliczny pomnik lub grobowiec ku czci bezimiennych żołnierzy poległych na wojnie»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego