wokół

Wielki słownik ortograficzny PWN

wokół (przyimek a. jako przysłówek): wokół stołu; rozglądać się wokół

Słownik języka polskiego PWN

wokół- zob. wokoło-.
wokół I
1. «przyimek komunikujący, że to, o czym mowa w zdaniu, ma miejsce ze wszystkich stron czegoś lub kogoś znajdującego się w środku, np. Wielkie ćmy krążyły wokół lampy.»
2. «przyimek określający centralne miejsce lub środowisko, w którym są dokonywane charakteryzowane działania, np. Potrafiła skupić wokół siebie niemałą grupę uczniów.»
3. «przyimek określający główny temat tego, o czym mowa w zdaniu, np. Ożywiona dyskusja toczyła się wokół lustracji.»
4. «przyimek wskazujący na przedmiot, którym się ktoś zajmuje, np. Rodzice krzątali się wokół gospodarstwa.»
wokół II
1. «ze wszystkich stron miejsca lub we wszystkie strony z miejsca położonego w środku, np. Wokół szalała burza.»
2. «w otoczeniu, w środowisku, np. Wszystkim wokół opowiada o swoich chorobach.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Wyrazy i wyrażenia z kołem
15.11.2019
Czy mogę prosić o wyjaśnienie różnicy poniższych wyrażeń?
Wokoło
Wokół
Wkoło
W koło
Które jest poprawne mówiąc np. o bieganiu dookoła czegoś?

Z góry dziękuję.
orbitować
27.12.2012
Czy wyrażenia w rodzaju planeta orbituje gwiazdę, satelita orbituje planetę są poprawne? Znacznie częściej spotyka się tego typu wyrażenia ze słowem wokół, np. planeta orbituje wokół gwiazdy itp.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Michał
Wtórny związek składniowy
2.03.2016
Zastanawiam się nad zdaniem: Wraz z pogarszaniem się sytuacji w Tybecie zbierało się wokół niego coraz więcej lamów, które można zinterpretować dwojako w zależności od akcentu zdaniowego. Albo że sytuacja pogarszała się gdzieś, więc w Tybecie zbierali się lamowie, albo że sytuacja pogarszała się w Tybecie. Problem polega na tym, że – jak rozumiem – nie można zaznaczyć tego akcentu przecinkiem, żeby nie oddzielać inicjalnego okolicznika. Co zatem zrobić? Chyba pozostaje jedynie myślnik.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... słowa przyrzeczenia.

    Jan nie chciał wstawać. Z przerażeniem rozejrzał się
    wokół. W jego rzędzie tylko on i jego dziewczyna byli ludźmi...
  • ... skórę. Żel z australijskiego aloesu zapewnia relaks i pieści skórę wokół oczu redukując jednocześnie wszystkie zmarszczki. Kwasy tłuszczowe zawarte w olejkach...
  • ... o pedagogice, mówiąc o wzajemnych koneksjach różnych sztuk - poruszamy się wokół tajemnicy. Stoją, na przykład, dwie osoby przed obrazem Rembrandta i...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego