wschód

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Wschód (obszar geograficzno-kulturowy) -chodu, -chodzie
wschód (strona świata; skrót: wsch.) -chodu, -chodzie
wschód (ukazanie się Słońca) -chodu, -chodzie; -chodów

Słownik języka polskiego PWN*

wschód
1. «strona świata, z której ukazuje się wschodzące Słońce»
2. «część kraju, regionu itp. wysunięta w tę stronę»
3. «ukazanie się ciała niebieskiego, zwykle Słońca, nad horyzontem»
4. «wczesna pora dnia»
5. Wschód «kraje w południowej i wschodniej Azji»
6. Wschód «byłe kraje komunistyczne na obszarze wschodniej, południowej i środkowej Europy»

• wschodni
heliakalny wschód gwiazdy «wschód gwiazdy przypadający tuż przed wschodem Słońca»
południowy wschód «kierunek, strona świata między południem a wschodem»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego