wyścig

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wy•ścig -gu, -giem; -gów: wyścig kolarski, ale: Wyścig Pokoju

Słownik języka polskiego PWN*

wyścig
1. «zawody, podczas których każdy z zawodników stara się przebyć określoną trasę w jak najkrótszym czasie»
2. «zmaganie się z czymś»
3. «ubieganie się o pierwszeństwo w jakiejś dziedzinie»

• wyścigowy
wyścigi «teren, na którym odbywają się gonitwy konne»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego