wybuch

Słownik języka polskiego PWN*

wybuch
1. «rozerwanie się czegoś wskutek gwałtownie przebiegającej reakcji chemicznej; też: huk temu towarzyszący»
2. «gwałtowny, nagły początek czegoś»
3. «nagłe wydostanie się czegoś na zewnątrz»
4. «gwałtowny przejaw uczuć»
5. «końcowy moment artykulacji spółgłosek zwartych, polegający na nagłym rozwarciu narządów mowy»
wybuch jądrowy, atomowy «gwałtowne wydzielenie ogromnej ilości energii w wyniku reakcji łańcuchowej rozszczepienia lub syntezy jąder»
wybuch wulkanu «nagłe wydobycie się z krateru wulkanu magmy, kamieni, pyłu, gazów itp.»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego