wychowanek

Wielki słownik ortograficzny PWN

wychowanek -n•ka, -n•kiem; -n•kowie, -n•ków
wychowan•ka -n•ce, -n•kę; -nek

Słownik języka polskiego PWN

wychowanek
1. «absolwent jakiejś szkoły»
2. «osoba wzięta na wychowanie przez kogoś»

• wychowanka, wychowanica

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Alumn
30.03.2016
Szanowni Państwo,
pewna organizacja studencka używa sformułowań typu Pani minister jest alumnem naszej organizacji, dlatego będziemy rozmawiać o studenckich strajkach.
Zastanawiam się, czy słowo alumn zostało użyte właściwie. Znaczenia podane w SJP nie bardzo tu pasują, bo chodzi zapewne o to, że pani minister należała niegdyś do tej organizacji. Jeśli to słowo nie jest właściwe, czy istnieje jakieś lepsze określenie? (poza opisowym: były członek).

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Czy odmieniać obce wyrazy-cytaty?
21.06.2006
Czy używając obcego słownictwa w polskim tekście (obecná čeština), należy je odmieniać, dodając polską końcówkę (obecną češtiną), spolszczyć cały wyraz (jeżeli tak, w jaki sposób?), czy może zostawić oryginalną pisownię i odmienić wg pisowni czeskiej (obecnou češtinou)?
Kłopoty z liczebnikami
30.12.2015
Szanowni Państwo,
mam kilka pytań w związku z liczebnikami.
Czy dobrze mi się wydaje, że można powiedzieć zarówno Przyjechały dwie trzecie zespołu, jak i Przyjechało dwie trzecie zespołu?
Stoisz przed trojgiem drzwi (nie: drzwiami)?
Mimo dwa tysiące dwunastu czy Mimo dwóch tysięcy dwunastu?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jest to jego pierwsza rola w filmie. Jego 12-letniego wychowanka gra chłopiec cygański Jean Pierre Cargol, wybrany z 12 tys...
  • ... wstrząsały co i rusz kolejne awantury. Najpierw okazało się, że wychowankowie nowo wybudowanego przedszkola zaczęli chorować na alergie, bo w pomieszczeniach...
  • ... które się dzieje w szkole, najjaskrawiej widać w postawach jej wychowanków.
    Jest gorzej z roku na rok.
    Uczniów, którzy sprawiają kłopoty...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego