wyobrażenie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wyobrażenie; -żeń
wyobrazić -ażę, -ażą; -aź, -aź•cie

Słownik języka polskiego PWN*

wyobrażenie
1. «wywołany w świadomości obraz przedmiotu, osoby lub sytuacji, opierający się na uprzednio poczynionych spostrzeżeniach i fantazji»
2. «pogląd o czymś»
3. «obraz, podobizna»

• wyobrażeniowy
wyobrazićwyobrażać
1. «stworzyć w wyobraźni jakieś obrazy, historie itp.»
2. «stać się świadomym czegoś»
3. wyobrażać «przedstawiać coś na obrazie, w rzeźbie itp.»
wyobrażenia ideomotoryczne psych. «wyobrażenia, które wywołują odpowiednie ruchy bez świadomego postanowienia wykonania ich»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego