pogląd

Słownik języka polskiego PWN*

pogląd «sąd o czymś oparty na przeświadczeniu o prawdziwości lub fałszywości czegoś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego