wyprawiać się

Słownik języka polskiego PWN*

wyprawić sięwyprawiać się «udać się dokądś w określonym celu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego