wyrok

Słownik języka polskiego PWN*

wyrok
1. «orzeczenie sądu dotyczące winy i kary lub rozstrzygające spór»
2. «jednoznaczne stwierdzenie informujące o czymś przykrym, ostateczna decyzja lub opinia w jakiejś kwestii»
3. «to, co niesie los»
wyrok prawomocny «wyrok, przeciwko któremu stronie nie przysługuje zwyczajny środek odwoławczy, a uprawomocnienie wyroku następuje po określonym terminie»
zaskarżyć wyrok, orzeczenie sądu «odwołać się od wyroku lub orzeczenia sądu do sądu wyższej instancji»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego