wytrzymały

Słownik języka polskiego PWN*

wytrzymały
1. «taki, który wiele zniesie, wytrzyma psychicznie»
2. «o rzeczach: odporny na działanie czynników fizycznych»

• wytrzymałość
wytrzymaćwytrzymywać
1. «pozostać w pewnym położeniu, w jakimś stanie fizycznym lub psychicznym, zwykle trudnym do zniesienia»
2. «zmusić kogoś do oczekiwania na decyzję lub na siebie»
wytrzymać ton, dźwięk itp. «śpiewając, nie zmieniać przez jakiś czas wysokości tonu, dźwięku itp.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego