wywiad

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wywiad -du, -dzie; -dów
wywiad rzeka wywiadu rzeki, wywiadzie rzece; wywiadów rzek

Słownik języka polskiego PWN*

wywiad
1. «rozmowa dziennikarza z kimś, zwykle ze znaną osobą, w której odpowiada ona na zadawane pytania; też: ta rozmowa opublikowana w radiu, telewizji lub w prasie»
2. «metoda zbierania określonych informacji i badania opinii publicznej, polegająca na przeprowadzaniu odpowiednio ukierunkowanych i planowych rozmów»
3. «rozmowa lekarza z chorym mająca na celu zebranie informacji o jego problemach zdrowotnych i warunkach środowiskowych»
4. «instytucja mająca na celu zbieranie tajnych informacji dotyczących obcych państw; też: ludzie pracujący w tej instytucji»
5. «działalność mająca na celu przekazywanie tajnych informacji»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego