złoty cielec

Słownik języka polskiego PWN

złoty cielec «według Biblii: złoty posąg bóstwa, czczony przez Izraelitów jako święte zwierzę»

Porady językowe

pieczeniarz
6.12.2002
Czy stosowne jest użycie w charakterystyce postaci (np. Papkina) słowa pieczeniarz? Gdzie w literaturze pieknej można spotkać użycie tego słowa? Jakie jest jego pochodzenie?

Ciekawostki

Złoty cielec.
Czyli: bogactwo jako cel ostateczny, przedmiot kultu. Ze złotych nausznic Żydzi odlali posąg byczka, by mu hołdy składać. Oburzony tym Mojżesz kazał zgładzić 23000 mężów.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... którym pozostawał w stosunkach przyjaznych.
  Jako syn Achaba i czciciel
  złotego cielca Joram był znienawidzony przez jahwistów. Prorok Elizeusz postanowił skorzystać z...
 • ... tron Izraela.
  Pewnego razu, gdy król palił w Betel kadzidło
  złotemu cielcowi, Achiasz przybył z Judy i klątwą sprawił, że ołtarz rozpadł...
 • ... z Dekalogiem w dłoniach, zobaczył swój lud na kolanach przed złotym cielcem i rozkazał zabijać, jak poprzednio tych, którzy oddawali cześć bożkowi...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego