zabójstwo

Słownik języka polskiego PWN*

zabójca «człowiek umyślnie pozbawiający kogoś życia»
• zabójczyni • zabójstwo

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego