zabytek

Słownik języka polskiego PWN*

zabytek
1. «stara i cenna rzecz lub budowla o dużej wartości historycznej i naukowej»
2. pot. «to, co jest nienowoczesne»

• zabytkowy
zabytek klasy zerowej «zabytek o wielkiej wartości, wpisany na światową listę obiektów szczególnie chronionych»
zabytek przyrody «element przyrody chroniony ze względu na swą wartość naukową i historyczną»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego