zachęta

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Zachęta (grupa artystyczna; gmach w Warszawie) -ęcie, -ętę
zachęta -ęcie, -ętę; -ęt
Towarzy•stwo Zachęty Sztuk Pięknych Towarzy•stwie Zachęty Sztuk Pięknych (skrót: TZSP)

Słownik języka polskiego PWN*

zachęta «to, co zachęca do czegoś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego