bodziec

Wielki słownik ortograficzny PWN

bodziec bodź•ca; bodź•ce, bodź•ców

Słownik języka polskiego PWN

bodziec
1. «czynnik wywołujący reakcję organizmu»
2. «okoliczność, zdarzenie, czynnik zachęcające do działania»

• bodźcowy
bodziec bezwarunkowy «czynnik działający bezpośrednio na zmysły»
bodziec podprogowy «bodziec tak słaby, że nie wystarcza do wywołania reakcji»
bodziec progowy «bodziec o najmniejszej intensywności niezbędnej do wywołania reakcji»
bodziec warunkowy «czynnik działający pobudzająco przez skojarzenie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Co go obudziło i otrzeźwiło, czyli o zgodzie podmiotu z orzeczeniem
23.09.2019
Dzień dobry,
ktoś został obudzony przez dwa niezależne bodźce. Czy poprawne będzie zdanie: Obudził go szelest unoszonej pościeli i uczucie… czy też Obudziły go szelest unoszonej pościeli i uczucie… Analogicznie: Do końca otrzeźwił go dopiero panujący na zewnątrz mróz i świadomość późnej pory czy Do końca otrzeźwiły go dopiero panujący na zewnątrz mróz i świadomość późnej pory.

Z góry dziękuję za pomoc
kij i marchewka
5.10.2010
Co oznacza zwiazek frazeologiczny metoda kija i marchewki? Nie jestem pewna, czy związek brzmi dokładnie tak, ale na pewno jest w nim kij i marchewka :)
Serdecznie pozdrawiam i dziękuję.
Z poważaniem,
Agnieszka Zawadzka
motywator
19.03.2007
Witam!
Niedawno ktoś zwrócił mi uwagę, że użyłam słowa motywator. Rzekomo jest to moja „radosna słowotwórczość”. Czy używanie tego słowa jest niepoprawne?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... opierać się na wykorzystaniu kompletu detektorów, reagujących na wszystkie możliwe bodźce: wstrząs, wybicie szyby, otwarcie drzwi czy maski, ruch wewnątrz samochodu...
  • ... się zwykłym zmianom pogody? Niestety, nie jesteśmy doskonali.
    - Mechanizm oddziaływania
    bodźców zewnętrznych pochodzących z atmosfery nie jest do końca poznany. Bodźce...

Encyklopedia PWN

bodziec, podnieta,
fizjol. zmiana środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego organizmu, prowadząca do pobudzenia swoistego narządu odbiorczego — receptora;
biol. bodźce zewnętrzne (eksteroceptywne) wyzwalające działanie popędowe (np. instynktowe);
heterogenicznego sumowania bodźców prawo, reguła heterogenicznego sumowania (bodźców wyzwalających),
biol. fizjol. prawo sumowania bodźców zastosowane do etologii przez G. Seitza, któremu następnie N. Tinbergen nadał nazwę prawa heterogenicznego sumowania bodźców;
termodynamiczne bodźce, uogólnione siły termodynamiczne,
fiz. w termodynamice procesów nieodwracalnych wielkości będące przyczyną zachodzenia nieodwracalnych procesów transportu (przenoszenia energii, masy, ładunku itp.) w układzie termodynamicznym;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!