zajęty

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zająć zajmę, zajmiesz, zajmą; -jął, -jęła, -jęli; -jąwszy; -jęty
zajęcie; -ęć

Słownik języka polskiego PWN*

zająćzajmować
1. «zapełnić sobą lub czymś jakąś przestrzeń lub powierzchnię»
2. «usiąść lub stanąć w określonym miejscu»
3. «znaleźć się na jakimś miejscu w klasyfikacji, hierarchii itp.»
4. «zacząć użytkować jakieś pomieszczenie»
5. «skorzystać z jakiegoś pomieszczenia lub urządzenia»
6. «wziąć coś w posiadanie»
7. «dać komuś coś do roboty lub do zabawy»
8. «wypełnić czymś określony czas»
9. «wzbudzić czyjąś ciekawość»
10. «położyć na czymś areszt»
11. «o chorobach: rozszerzyć działanie na jakiś organ»
12. «o ogniu: rozprzestrzenić się»
zajęcia «regularne lekcje, wykłady lub treningi organizowane przez szkołę, uczelnię lub klub»
• zajęciowy
zajęcie
1. «czynność wykonywana przez kogoś»
2. «praca stanowiąca źródło utrzymania»
3. «zainteresowanie»
4. «areszt nałożony na czyjąś własność»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego