zajęty

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zająć zajmę, zajmiesz, zajmą; -jął, -jęła, -jęli; -jąwszy; -jęty
zajęcie; -ęć

Słownik języka polskiego PWN*

zająćzajmować
1. «zapełnić sobą lub czymś jakąś przestrzeń lub powierzchnię»
2. «usiąść lub stanąć w określonym miejscu»
3. «znaleźć się na jakimś miejscu w klasyfikacji, hierarchii itp.»
4. «zacząć użytkować jakieś pomieszczenie»
5. «skorzystać z jakiegoś pomieszczenia lub urządzenia»
6. «wziąć coś w posiadanie»
7. «dać komuś coś do roboty lub do zabawy»
8. «wypełnić czymś określony czas»
9. «wzbudzić czyjąś ciekawość»
10. «położyć na czymś areszt»
11. «o chorobach: rozszerzyć działanie na jakiś organ»
12. «o ogniu: rozprzestrzenić się»
zajęcia «regularne lekcje, wykłady lub treningi organizowane przez szkołę, uczelnię lub klub»
• zajęciowy
zajęcie
1. «czynność wykonywana przez kogoś»
2. «praca stanowiąca źródło utrzymania»
3. «zainteresowanie»
4. «areszt nałożony na czyjąś własność»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego