zakrzepnąć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

za•krzep•nąć -p•nie, -p•ną; -p•nął a. -pł, -p•ła; -p•nąwszy a. -pł•szy; -p•nięty

Słownik języka polskiego PWN*

zakrzepnąć
1. «przejść ze stanu ciekłego w stan stały»
2. «utrwalić się w niezmienionej formie»
3. «zastygnąć w bezruchu»
zakrzepły
1. «taki, który zakrzepł»
2. «pozostający w niezmienionej postaci»
3. «zastygły w bezruchu»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego