zaniepokojenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

zaniepokoić -koję, -koisz, -koją; -kój•cie
zaniepokojony; -jeni

Słownik języka polskiego PWN

zaniepokojenie «uczucie niepokoju lub niepewności»
zaniepokoić «wywołać czyjś niepokój»
zaniepokojony «odczuwający niepokój lub niepewność; też: wyrażający taki stan»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego