zaniepokojenie

Słownik języka polskiego PWN*

zaniepokojenie «uczucie niepokoju lub niepewności»
zaniepokoić «wywołać czyjś niepokój»
zaniepokojony «odczuwający niepokój lub niepewność; też: wyrażający taki stan»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego