zapadły

Słownik języka polskiego PWN*

zapadły
1. «oddalony od większych skupisk ludzkich»
2. zob. zapadnięty.
zapadnięty
1. «taki, który się zapadł»
2. «o miejscu na ciele: wklęśnięty, zwykle wskutek choroby lub starości»
zapaść Izapadać I
1. «zagłębić się w czymś miękkim lub sypkim albo osunąć się w głąb czegoś»
2. «stać się wklęsłym lub zagłębić się»
3. «opaść»
4. «skryć się w głębi czegoś»
5. «wpaść w chorobę»
6. «nadejść, nastąpić»
7. «pozostawić silne wrażenie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego