zbyt

Wielki słownik ortograficzny PWN

zbyt (zanadto)
zbyt (hand.) -ytu, -ycie
na zbyt (na sprzedaż) ,

Słownik języka polskiego PWN

zbyt I «sprzedaż lub możliwość sprzedaży»
zbyt II «w sposób przekraczający czyjeś oczekiwania lub możliwości kogoś lub czegoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Zbyt chętnie chciał
27.11.2012
Zdecydowanie nie należę do pogromców pleonazmów, ale ostatnio moja tolerancja dla nich (pleonazmów, nie pogromców) została wystawiona na próbę. Oto zdanie z jednej książki: „Zbyt chętnie chciał...”. Czy to jeszcze da się obronić?
za i zbyt
29.10.2014
Czy słówka za i zbyt są całkowicie równoważne? Zajrzałem do haseł w słownikach języka polskiego i poprawnej polszczyzny, lecz nie jest tam wyjaśnione, w jakich sytuacjach należy tych słów używać. Są wyrazy, do których pasuje jedno i drugie, np. za mały i zbyt mały, za jasno i zbyt jasno, ale chyba nie mówi się za zaawansowany, za niesprawiedliwy, za cofnięty itp., bo tam bardziej pasuje zbyt. Czy taki wybór jest jakoś uregulowany językowo, czy jednak trzeba rzecz brać na wyczucie?
nie zbyt poprawnie, tylko w sam raz
29.04.2015
Szanowni Państwo,
chodzi o konstrukcję zdania nie X, tylko Y w przypadku, kiedy ktoś zasugerował, że COŚ jest zbyt rozbudowane, a ktoś inny odpowiedział: „Nie zbyt rozbudowane, tylko w sam raz”. Czy forma, w jakiej to zapisałam wyżej, jest poprawna? Czy może niezbyt w tym przypadku powinno występować jako jeden wyraz?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... tobie i Magdzie, tak jak to potrafię.
  Nigdy nie byłem
  zbyt zaradny, co jest zresztą sprzeczne z moim zawodem.
  Opuścili Rynek...
 • ... potocznie mówiąc - klasa, w którym odbywają się lekcje, jest ewidentnie zbyt małe. Tymczasem średnia liczba uczniów w Gimnazjum Nr 2 wchodzącego...
 • ... że jesteś beznadziejna i nic nie potrafisz.
  - Kobiety traktują siebie
  zbyt surowo, jeśli coś jest nie tak jak powinno być - mówi...

Encyklopedia PWN

umowa między spadkobiercą a inną osobą, na podstawie której ta ostatnia wstępuje w prawa i obowiązki zbywającego spadkobiercy, nie stając się jednak spadkobiercą;
cena zbytu, cena fabryczna,
cena płacona przez odbiorców producentom za nabywane od nich towary.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego