zeszyt

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zeszyt -ytu, -ycie; -ytów (skróty: z., zesz.)

Słownik języka polskiego PWN*

zeszyt
1. «pewna ilość kartek papieru do pisania zszytych i oprawionych w okładkę»
2. «kilka arkuszy druku zszytych i oprawionych w okładkę»
3. «egzemplarz periodyku»

• zeszytowy • zeszycik

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego