numer

Wielki słownik ortograficzny PWN*

numer -ru, -rze; -rów (skrót: nr)

Słownik języka polskiego PWN*

numer
1. «liczba umieszczana na czymś lub na kimś, oznaczająca kolejne miejsce rzeczy lub osoby, określająca wielkość, rozmiar, gatunek czegoś itp.»
2. «tabliczka, blaszka, kartonik oznaczone kolejną liczbą»
3. «egzemplarz wydawanego periodycznie czasopisma, oznaczony kolejną liczbą»
4. «element programu artystycznego, np. widowiska, koncertu»
5. «sprytny, zaskakujący postępek»
6. pot. «o człowieku ocenianym ujemnie»
7. pot. «stosunek płciowy, zwłaszcza z prostytutką»
8. «pomieszczenie, np. pokój hotelowy, opatrzone kolejną liczbą»

• numerowy • numerek
numer kierunkowy «numer centrali telefonicznej danej miejscowości, po wykręceniu którego można uzyskać bezpośrednie połączenie z tą miejscowością»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego