Achitofel

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Achitofel (bibl.) -la
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego