Atlantyda

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Atlan•tyda (wyspa; mityczne państwo) -dzie, -dę
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego