Cerkiew

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Cer•kiew (Kościół prawosławny, organizacja, wspólnota) -r•kwi: Cerkiew prawosławna
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego