Haber

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Haber: Fritz Haber, Fri•tza Habera, o Fri•tzu Haberze: metoda Habera i Boscha
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…jonów żelaza i miedzi z różnymi chelatorami do katalizowania reakcji Habera–Weissa jest zróżnicowana. Aby związek żelaza był efektywnym katalizatorem tworzenia…

 

…obecności w środowisku reakcji jonów metali zdolnych do katalizowania reakcji Habera–Weissa, warto bacznie przyjrzeć się ich występowaniu w organizmach, a…

 

…Skąd się bierze rodnik wodorotlenowy in vivo? Domniemana droga: reakcja Habera–Weissa

Początkowa koncepcja, świetnie (jak się przed kilkunastu laty wydawało…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego