Haber

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Haber: Fritz Haber, Fri•tza Habera, o Fri•tzu Haberze: metoda Habera i Boscha

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego